reede, 26. mai 2017

Milles rongirataste kulumine seisneb?

Elroni rongipargis on 38 rongi, mis sõidavad 356 rattapaaril. Neli aastat pärast rongide saabumist Eestisse on rattapaaride kulumine jõudnud nii kaugele, et osa neist on tulnud välja vahetada. 2016. aastal vahetati välja 28 rattapaari ja 2017. aastal on plaanis täiendavalt remontida veel 30 rattapaari.

Elroni tehnoloogiajuht Riho Seppar:

Kõik, mis liigub, kulub. Nagu autorehvide nii ka rongirataste kulumist põhjustab veerehõõrdumine kokkupuutel tee – raudtee puhul rööbasteega. Lisamõjutajad on raudtee geomeetria, temperatuur ja ilmastikutingimused. Olulised mõjutajad on ka vihmamärjad raudteerööpad ja temperatuurid vahemikus -5 kuni +5 kraadi.

Lisaks veerehõõrdumisest tingitud loomulikule kulumisele võivad rongiratta veerepinnale tekkida ka muud kahjustused.

Kui rong pidurdab libedal rööpal on ratta blokeerumisel oht lihkelohkude tekkimiseks, ent  selle vastu on uued rongid varustatud ABS seadmetega. Samuti võivad pidurdamisel ratta ja rööpa kokkupuutepinnal käivituda termilised protsessid, mille tulemusena on võimalik veerepinnale pealekeevituste tekkimine või pindkarastusest tingitud kildmurrud. Ka rööpale asetatud kivid ja metallesemed võivad põhjustada ratta veerepinnale täkkekahjustusi.


Kui raudtee geomeetria ei vasta nõutule, võib see tekitada olukorra, kus üks rattapaari ratastest hakkab kurvis mööda rööbast libisema. Libisemine tekib sellest, et kurvi sisemine ratas peab läbima lühema tee kui välimine, kuid rongi rattad on ühendatud jäigalt samale teljele. (Normaaloludes libisemist ei toimu, seda kompenseerib ratta ja rööpa veerepinna profiil, mis koonuselisuse tõttu suurendab kurvi välimise ratta läbimõõtu ja vähendab kurvi sisese ratta läbimõõtu. Kui aga rataste ja rööbastee vahel on ebakõla, siis hakkab üks ratastest veidi libisema.) Libisemisel ratta veerepind kuumeneb ja kui ilm on jahe ja vesine, siis selle pinnakiht karastub ja muutub hapraks. Edasi tekivad ratta karastunud ja kõvasse veerepinda mõrad ning protsess võib päädida ka kildmurdude tekkimisega.

Kõigile võimalikele kahjustustele on määratud piirmõõdud ehk kui sügavad või kõrged ning millise ulatusega võivad need olla, et need ei kahjustaks rööbast ja oleks rongile ohutud. Rataste veerepinna mõõte kontrollitakse pidevalt ja kui veerepinna profiil ei vasta enam nõutule, treitakse rongirattad üle. Uued rattad on valmistatud treimisvaruga ja olenevalt sellest, kui tihti tuleb ratta veerepinna profiili korrigeerida, sõltub ratta eluiga.

Tänaseks on ilmnenud, et diiselrongide ratta veerepind kipub meie kliimas karastuma ja tekivad kildmurrud. Põhjus, miks see nii on ei ole selge, sest on keeruline tuvastada seda hetke ja kohta raudteeinfrastruktuuril, kus ratta veerepind karastub. Eelduseks on see, et rong peab olema teatud raudtee lõigul ja ilmastikutingimused peavad olema pinna karastumiseks vastavad. Elektrirongidel on samast materjalist rattapaarid, kuid seni sellist kulumist neil ei esine.

Rongirattaid valmistatakse terasest ja vastavad Euroopas ja Eestis kehtivale standarditele EN 13262. Lääne-Euroopas on kasutusel rattamaterjal ER8 ISG DIN EN 13262, meil varem kasutuses olnud veeremil olid rattad Venemaa standardile vastavast terasest mark 2 GOST 10791-2011.

Katsetusteks tellisime uued rattad terasest mark 2 GOST 10791-2011, et selgitada välja
selle materjali käitumine meie tänastel diiselrongidel. Lisan veel, et selle materjali puuduseks on raudteeinseneride kõnepruugis väljendudes voolavus, mis väljendub selles, et ekspluatatsioonis toimub ratta veerepinna valtsimine ning materjali valtsnihke tõttu tuleb veereprofiili tihti korrigeerida. Selle materjali eelis on, et valtsimisjäljele tekkivad kildmurrud ei ole kunagi sügavad, mille tõttu tuleks kogu ratta veerepinnast maha terida mitmeid millimeetreid.


Rattapaaride plaanitust kiirem kulumine on tingitud ka rongide suuremast läbisõidust. Algselt oli planeeritud rongide aastaseks läbisõiduks 120 000 km ja see teeks kolme aasta peale 360 000 km. Käesolevaks ajaks on aga osa diiselronge sõitnud 733 000 km, mis on pea kaks korda suurem läbisõit.

Kommentaare ei ole: