esmaspäev, 8. juuni 2015

Elron on toonud Eesti reisirongiliiklusele uue hingamise

Marcel Vichmann kritiseeris 3. juuni Äripäeva loos „Vichmann: Parts valetas“ teravalt riiki ja Elronit. Põhisüüdistus seisnes selles, et riik lubas reisirongiliikluse enda kätte võtmisega kulusid vähendada, kuid ei ole seda teinud.

Jättes pikemalt peatumata teemal, kas ettevõtlusvaldkondades, kus turg ühiskonnale vajalike teenuste või kaupade pakkumise eest kõige paremini hoolitseda ei suuda, peaks riigi toel tegutsema era- või riigettevõtted, ei saa mööda vaadata kõnealuses artiklis esitatud ebatäpsetest (loe: kallutatud) andmetest ja nendest tulenevatest vildakatest järeldustest. 2013. aastal oli riigi toetus raudtee reisijateveole 20,2 miljonit eurot, millest Elektriraudteele maksti 5,1 ning Edelaraudteele 15,1 miljonit eurot. Selle eest pakkusid 2013. aastal kaks ettevõtet teenust kokku 3,2 mln rongkilomeetri ulatuses ning teenindati kokku 4,1 miljonit reisijat.

Vaadates Elroni tulekuga kaasnenud muutusi, selgub, et võrreldav summa rongiliikluse opereerimiskulude toetuseks (sh diiselrongide liisingmakse) 2014. aastal oli 21,4 miljonit eurot ehk sarnases suurusjärgus aasta varasemaga ja kindlasti mitte 14 miljonit eurot suurem, nagu väidab Marcel Vichmann. Seejuures oleme pakkunud suurema sagedusega teenust, teenindanud enam reisijaid ja teeninud loomulikult ka rohkem piletitulu. 2014.a läbisid rongid kokku 4,5 mln rongkilomeetrit ning Elroni teenuseid kasutas 5,8 miljonit reisijat.

Elroni tulekuga on täielikult uuenenud rongipark, mis oli tulevikku suunatud otsus, millel on suur transpordi- aga ka regionaal- ja keskkonnapoliitiline tähtsus ning mis on kasvatanud hüppeliselt rongiga sõitvate inimeste arvu. Varasemast märkimisväärselt parema teenuse juures ei ole riigi toetuse absoluutmaht oluliselt suurenenud, kuid arvestades reisijate arvu kasvu, on toetus ühe reisi kohta 25% langenud.

Praegu võib üsna kindlalt väita, et riik suudab reisirongiliiklust korraldada eraettevõtjaga võrreldes pigem kuluefektiivsemalt ja läbipaistvamalt, pakkudes seejuures kvaliteetsemat teenust. Rongiliiklus on muutunud tõsiseltvõetavaks alternatiiviks inimeste liikumisvajaduse rahuldamisel, mis oligi ümberkorralduste peamine eesmärk.

Ronnie Kongo
Elroni müügi- ja arendusjuht