teisipäev, 28. jaanuar 2014

Elroni tagasivaade oma jaanuarikuu kommunikatsioonitegevusele

Alljärgnevalt avaldab Elron tagasivaate jaanuarikuu diiselrongide liinile tuleku kommunikatsioonile.

Uutele rongidele üleminek oli mitmetahuline ja keerukas protsess, mille puhul ei saa vaadata reaalset üleminekut, sellega seotud huvipooli ning teavitustegevust üksteisest lahus. Olid reaalsed probleemid (piletimüügisüsteemi tõrked, kohatine ületäituvus tipptunnil jms), millele olid reaalsed põhjused (üleminekut ei olnud võimalik teha pika aja jooksul, Elron ei ole veel kätte saanud kõiki ronge jms).

Kommunikatsioonitegevus oli (oludest tulenevalt teadliku valiku tõttu) reaktiivne (just detsembris, enne kriisi), kuid tagasivaates oleks pidanud olema proaktiivne (mida me jaanuarist oleme ka rakendanud).

Kui punktidena välja tuua peamine, siis:

1) Olime ülemineku küll põhjalikult läbi mõelnud ja planeerinud, kuid realiseerusid mõned ootamatud riskid, mis tegid Elroni rünnatavaks - piletimüügisüsteemiga seosnev oli kõige keerukam ja suurem. Kaalusime ka mahukamat eelteavitust, kuid teades riske, tundus, et see võib anda ka soovimatu tulemuse.

2) Mustvalget hinnangut, et tegime tervikuna midagi väga õigesti või valesti, on väga raske anda. Osa kurtmist ei olnud Elroni poolt vaadates ka argumenteeritud ja põhjendatud. Rongid on uued ja paljud igapäevasõitjad väga rahul. Ka mitmed lugupeetud inimesed on kinnitanud: rongisõidul on uus tase, sh Mihhail Lotman ja peaminister Andrus Ansip. Kui siiski veidi hinnata, võib öelda:

  1. Õige otsus oli uutele rongidele üle minna;
  2. Teavitustegevus oleks (tagant järgi vaadates) pidanud olema eelnevalt intensiivsem ja hoiatama ka võimalike tõrgete eest;
  3. Riski, et võimalikud üleminekutõrked avalikus ruumis võimenduvad (kuna selleks oli endise vedaja näol ka huvitatud pool), oli võimatu vältida;
  4. Süsteemse ja läbimõeldud teavitustegevuse tulemusel on tänaseks ka avalikkuse informeeritus tõusnud ning suhtumine ettevõttesse paraneb.

Usume, et avalikkus tajub, et oleme tõsiselt pingutanud, et tõrked lahendada, millest valdav osa on lahendatud ning osa veel lahendamisel.

Põhjalikuma kokkuvõtte saab teha aasta keskel, mil kõik 20 uut rongi täidavad täies mahus oma kohust ning kõik tõrked on jäänud aasta algusesse.

Praegu võib aga kindlalt öelda, et rahvas ootas uusi ronge, rongiliiklusel on Eestis tulevikku ning rongide populaarsus on pigem kasvanud ja kasvab veelgi.

Kommentaare ei ole: