esmaspäev, 9. detsember 2013

Elron vastus EPL artiklile

Tere,

Elron avaldab siinkohal oma vastuse, mis anti EPL ajakirjanikule seoses artikliga "Uued rongid enam paljudes väikestes kohtades ei peatu".

Kuna uued rongid on võrreldes vanadega oluliselt kiiremad, töötas Elron koos raudteeomanikega välja ka uue sõiduplaani. Uues sõiduplaanis vähenesid keskmiselt kõikidel liinidel ühendusajad 15%, mis on väga hea number, kuna see tuleneb ainult tänu uue rongi paremale kiirendus- ja pidurdusvõimekusele.

Asjad on läinud paremaks – meil kaks korda rohkem igapäevaseid väljumisi nüüdsest Viljandi, Türi, Narva, Koidula ja Tartu Ekspress (sh Jõgeva) liinidel. Meil on ulatuslikult vähenenud sõiduajad: Narva-Tallinn 2h 44min võrreldes vana 3h 11min, Tallinn-Tartu tavaliin 2h 23min (14:55 väljuv) võrreldes vana 3h, Tallinn-Viljandi liinil 2h 9min (7:36 väljuv) võrreldes vana 2h 25min.

On vale väita, et kõik kiirrongid paljudes väikestes kohtades ei peatu. Meie rakendatav sõiduplaan ühtib pea 100% täna kehtivaga – ainsana kadusid Narva ja Tartu tavaliini rongidel peatumised Aruküla ja Raasiku peatustes. Me tegime selle otsuse, lähtudes faktist, et antud peatusi teenindab eelkõige linnalähi-rongiliiklus ehk Aegviidu elektrirong, mille väljumiste arv 1. jaanuarist ulatuslikult suureneb. Me teeme tööd selle nimel, et märtsis või hiljemalt mais nihkus hetkel 6:44 Tallinna saabuv elektrirong tund hilisemaks. Seejärel on mh. Raasiku vallast toimumas Tallinna suunal väljumised iga poole tunni järel ajavahemikus 7:05-8:45. Mis puudutab Raasiku valla elanike soovidele sõita Tartu ja Narva suunas, siis maikuu lõpust rakenduvas sõiduplaanis on meie Aegviidu elektrirongid läbi Aegviidu jaama alati seotud Narva ja Tartu liini rongidega viisil, kus sujuv ümberistumine oleks tagatud.Täna on tagatud Raasiku/Aruküla peatusest pääs Tartu kell 7:18 ja 15:15 ning pääs Narva 16:32, vastupidi siis kella 10:16 ja 21:00-ks ning Narva poolt kella 9:30-ks. 1. jaanuarist tagame me Raasikult Tartu suunas sõidu kell 15:04 väljuva elektrirongiga ning Narva suunas sõidu 15:54 väljuva rongiga. Lisaks saab Narva suunas ka 18:54 väljuva elektrirongiga. Vastupidi pääseb Narvast Raasikule 7:36 saabumisega ning 9:46 saabumisega. Meie siht on, et maikuu lõpuks on kõik Narva ja Tartu tavaliini rongid seotud Aegviidu jaama kaudu elektrirongidega.
Hagudi peatuskoha kasutajale oleme läbi Raplamaa kohalike lehtede andnud samuti konkreetse lubaduse: me muudame 16:56 ja 18:20 toimuvaid väljumisi viisil, kus need läheneksid 17:30 kellaajale (nö. kõige parem väljumisaeg). Hetkel ootame raudteeomanikult juba esimest näidisgraafikut, kuid eelinfo baasilt saame öelda, et uuteks väljumisaegadeks kujunevad 17:35 ja 18:10. Seetõttu muutub Viljandi kiirliini väljumisaeg varasemaks (17:15), ent ma usun, et nüüdne lahendus peaks olema parim kompromiss. Loodame antud muudatused rakendada samuti märtsikuu lõpust ent mitte hiljem kui maikuu lõpp.

Jõgeva-Tartu liini väikepeatustega (Kärkna, Tabivere, Kaarepere) puhul võime öelda, et me oleme kursis nende 1500 inimese sooviga saada rongiga Jõgevale ja ka Tartusse kella 8-ks ja sealt tagasi kella 17-st. Täna 7:40 Tartust väljuv ja 8:24 Jõgevat läbiv rongi ei saa me tuua hetkel varasemaks, kuna antud rong on seotud Riia-Valga rongiga, millelt me peame tagama ümberistumisvõimaluse Tallinna sõitvasse rongi.  Sama olukord on ka 18:35 Tartust väljuva ja 19:18 Jõgevat läbiva rongiga. Küll aga plaanime 16:52 Jõgevat läbiva Tallinn-Tartu rongi hilisemaks viia. Üldiselt nõuab Tabivere valla soovitud sõiduplaan aga eraldi Jõgeva-Tartu rongiliini. Tõsi on see, et maikuu lõpust tulevad täiendavad väljumised mh. Tartu liinile ning siis saame me teha otsuse, kus me toome mainitud kellaaegadele sellised väljumised.

kolmapäev, 13. november 2013

Juunist rakendub järgmine sõiduplaan

Tänaseks on raudteeomanikele edastatud ka 2014/2015 liiklusgraafikuperioodi sõiduplaanitaotlused, ehk siis reisirongide sõiduplaanid, mis hakkavad kehtima 25. maist 2014 kuni 2015. aasta 31. maikuuni.

Loodame lõplikud sõiduplaanid avaldada detsembrikuu jooksul, mil need meile raudteeomanikelt laekuvad.

teisipäev, 22. oktoober 2013

2014. aasta sõiduplaanist

2014. aasta saab olema oluline aasta reisirongide sõiduplaanide osas.

Uued rongid on juba toomas kiiremad sõiduajad elektrirongide liikluspiirkonda Harjumaal ning alates 1. jaanuarist toimub see teatud osas ka ülejäänud Eestis. Lõplikult võetakse uued, kiiremad sõiduajad kasutusele 2014. aasta maikuu lõpust.

Oluline on rõhutada, et antud tähtaeg tuleneb asjaolust, kus 1. juunist hakkab kehtima täiesti uus rongide liiklusgraafik Eestimaa raudteedel ja siis on Elronil võimalus 100% ettevõetavaid plaane realiseerida.

Lisaks kiiremale ühendusajale kasvab selgelt ka reisirongide väljumiste arv Eestis. Kui elektrirongide puhul toimub mahu kasv juba 1. jaanuarist viisil, kus on võimaldatud Paldiski, Riisipere ja Aegviidu liinide ühendamist Tallinnaga iga tunni aja tagant mõlemas suunas ning Keila-Tallinn lõigu tipptunni väljumiste arvu kasvatamist neljale väljumisele tunnis mõlemas suunas,

siis diiselrongide puhul on 2014. aasta maikuu lõpuks Tartu liinil sisse seatud igapäevaselt toimiv kord, kus Tallinna suunas väljub rong iga 2 tunni järel. Sama siis ka vastupidi.

Viljandi liinil on toimuvad väljumised iga 3 tunni järel.

Samuti on Elron koostöös Rapla- ja Järvamaaga otsustanud pikendada kõik tänased Lelle rongid Türini, parandades nii veelgi Järva maakonna ühenduskvaliteeti pealinnaga.

Üks tähtsamaid ja ka huvitavamaid väljakutseid vedajale on aga ümberistumisvõimaluste korraldamine. Elron näeb, et alates 2014. maikuu lõpust on Eesti reisirongide liiklus korraldatud muuhulgas ka viisil, kus:
 1. Igalt Narva-Tallinn rongilt saab Tapa jaamas ümber istuda Tartu suunas sõitvale rongile &igale Tallinn-Narva rongile saab Tartust tulevalt rongilt ümber istuda Tapa jaamas
 2. Iga Tartu ja Narva rongiga on Aegviidu jaama kaudu seotud elektrirong. Nii on võimalik elektrirongilt istuda diiselrongi ja vastupidi, andes nii võimaluse ka Harjumaa idasuuna väiksematest peatuskohtadest (nt Kulli, Raasiku jne.) liikuda rongiga Narva ja Tartu suunas.
 3. Igalt Riia-Valka rongilt pääseb edasi Valga-Tartu-Tallinn rongile &
  igale Valka-Riia rongile pääseb Tallinn-Tartu-Valga rongilt.
 4. Iga Valga-Tartu ja Tartu-Koidula rong on Tartu jaama kaudu seotud Tartu ekspressrongiga. Nii on võimalik Valga ja Koidula suuna inimestel kiirelt pääseda Tallinna ja vastupidi.
 5. Lelle-Pärnu lõigul liigub eraldi rong, mis teostab ette- ja äravedu Viljandi rongile Lelle jaamast.

Elron uudiskiri - Sügis 2013

Tallinna linn ja Elron sõlmisid koostöölepingu

Tallinna linn ja Elron sõlmisid koostööleppe, mille alusel katab linn alates järgmisest esmaspäevast, st. 28. oktoobrist rahvastikuregistrijärgsete tallinlaste tehtavate rongisõitude maksumuse Tallinna piires.
Loe veel

Elron käivitas reaalajajälgimisüsteemi

Elron käivitas koostöös Maanteeametiga elektrirongide reaalajajälgimissüsteemi. Ligipääs antud keskkonnale toimub läbi rong.peatus.ee lehekülje.
Loe veel

Elron avaldas järgmise aasta sõiduplaanid

Elron avaldab oma kodulehel sõiduplaanitaotlused, mis on edastatud raudtee omanikele. Antud taotluste põhjal valmivad 1. jaanuarist kehtima hakkavad sõiduplaanid.
Loe veel

Elron korrigeerib hinnakirja

Tulenevalt reisijate tagasisidest võrdsustab Elron alates 25. oktoobrist tavarongi ja ekspressrongi ühe tsooni piires tehtava sõidu maksumuse. Edaspidi maksab ühe tsooni ühe korra pilet samapalju tava- kui ka ekspressrongis.
Loe veel

Möödunud nädalal viidi viimased vanad elektrirongid Lätti

Möödunud nädalal viidi viimased 7 vagunit 48-vaguniliselt elektrirongipargist läbi Valga jaama Lätti.
Loe veel

Elron võtab kasutusele uue infotelefoni 1667

Elron käivitas uue infotelefoni 1667.
Loe veel

Elron otsib rongijuhte & klienditeenindajaid

Elron värbab uusi rongijuhte ja klienditeenindajaid, et teenindada üleriigilist reisirongiliiklust alates 1. jaanuarist 2014.
Loe veel

Elektriraudtee uueks kaubamärgiks saab Elron

AS Elektriraudtee vahetab ärinime, uueks nimeks saab Elron. Ametlik nimevahetus toimub oktoobri keskel, kuid üleminekuga alustatakse järk-järgult juba septembris.
Loe veel

2014. aasta sõiduplaanist

2014. aasta saab olema oluline aasta reisirongide sõiduplaanide osas.
Loe veel

teisipäev, 27. august 2013

Multifunktsionaalne ala = C ala

Oleme viimastel nädalatel pikalt tegelenud multifunktsionaalse ala ümbernimetamisega, eesmärgiga võtta kasutusele suupärasem sõnatähis ning parandada väljumise korra selgust meie klientidele.

Alates 1. septembrist võtame antud ala tähistamiseks kasutusele tähise "C", mis tähendab, et edaspidi suunab reisijateavitus lühikese ooteplatvormiga peatustes (Padula, Kulna jne.) väljuma läbi C ala.

Tähistuse valik tulenes asjaolust, et 3- ja 4-vagunilistel rongidel avanevad vaid C vaguni uksed, kui rong peatub lühikese ooteplatvormi ääres.

Ühtlasi tähistame me antud ala rongi sees viisil, kus ala tähistavad kleebistähed "C" on nähtavad iga sissepääsu juurest.

teisipäev, 6. august 2013

Toetame Haapsalu-Riisipere raudtee taastamist

Eektriraudtee toetab Haapsalu-Riisipere raudtee taastamist, jälgides huviga antud valdkonna arenguid.
Ka meie usume, et peatselt Riisipereni jõudev hea rongiühendus ei peaks olema kättesaamatu Lääne- ja Hiiumaa inimestele.

Samuti saame öelda, et juhul kui see raudtee taastada, ei ole Elektriraudtee korraldatava liiniveo riiklik dotatsioonivajadus suurem, kui seda on teistel Eesti rongiliinidel.

Elektriraudtee uudiskiri - Suvi 2013

2013. aasta sügisel lõpevad viimased suuremahulised raudtee renoveerimistööd
Eesti Raudtee sõnul lõpevad viimased suured raudtee renoveerimistööd 2013. aasta 1. septembriks. Augustikuu viimased suurimad tööd Elektriraudtee areaalis on Tallinn-Pääsküla lõigu kontaktvõrgu renoveerimine ning Kitseküla, Urda ja Padula ooteplatvormide ümberehitamine. Septembrikuus jätkuvad väikesemahulisemad raudtee kapitaalremonditööd Vasalemma-Keila teelõigul. Täpsem info ehitustööde kulgemisest ning seosnevatest sõiduplaani muudatustest on avaldatud www.elektriraudtee.ee/muudatused leheküljel.

Elektriraudtee kutsub kõiki huvilisi matkarongile
Augustikuu pühapäevadel väljub kell 10:10 Balti jaamast uus elektrirong Aegviitu, kus Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus korraldab koguperematku.

Tallinn jätkab ühispiletite müüki
Tallinna linnavalitsus otsustas jätkata Elektriraudtee & Tallinna ühispiletite müüki, pakkudes edaspidi toodet Tallinna Ühiskaardil.
Elektriraudtee võimaldab rongi rentida 
Saabuvast suvest alates plaanib Elektriraudtee pakkuda rongide rentimise teenust. See tähendab, et igal inimesel on võimalik rentida rong (koos meie juhiga) ning lasta ennast sõidutada soovipärasesse Eestimaa punkti, õigemini raudtee-peatusesse.
Loe veel
Uute rongide nimed
Elektriraudtee kuulutas juulikuus välja uute rongide nimekonkursi, mille raames otsiti nimesid saabuvatele uutele rongidele.
Loe veel

Elektriraudtee muudab uute rongide vilede tehnilist lahendust
Elektriraudtee on koostöös rongitootjaga töötanud välja lahenduse, mille raames vähendatakse uute rongide vile valjust.
Loe veel
Elektriraudtee uued rongid saavutasid ajaloolise kiiruse
Elektriraudtee uute rongide katsetuste ajal toimusid sõidud, kus esmakordselt Baltikumis saavutas reisirong liikumiskiiruseks ligi 180 km/h.
Loe veel
Elektrirongid hakkavad lähitulevikus kiiremini sõitma
Elektriraudtee ja Eesti Raudtee koostöö tulemusel lepiti kokku elektrirongide uutes, senisest kiiremates ühendusaegades.
Loe veel

Septembrist muutub rongiinfo telefonile 1447 helistamise minutihind
Alates 1. septembrist 2013 muutub rongiinfotelefonile 1447 helistamise tariif, mille kohaselt hakkab kõneminut maksma 65 eurosenti.
Loe veel

Esimese uue diiselrongi liinile saabumiseni on jäänud 149 päeva
Esimesed uued diiselrongid saabuvad liinile 1. jaanuaril 2014. Rohkem infot uutest rongidest leiab aadressilt uus.Elektriraudtee.ee

Elektriraudtee Facebooki lehel on ligi 2400 liiget
Liitu sinagi aadressil facebook.com/Elektriraudtee

Elektriraudtee AS
info@elektriraudtee.ee
+372 6 737 400
www.elektriraudtee.ee

pühapäev, 31. märts 2013

Rongi rentimine

Koos uute rongidega tekivad ka uued võimalused rongide rentimise mõttes.

Saabuvast suvest alates plaanib Elektriraudtee pakkuda rongide rentimise teenust. See tähendab, et igal inimesel on võimalik rentida rong (koos meie juhiga) ning lasta ennast sõidutada soovipärasesse Eestimaa punkti, õigemini raudtee-peatusesse.

Meie võetav tasu arvutatakse läbitavate kilomeetrite pealt.

Juba on ka esimesed sõidud broneeritud, näiteks juulikuus plaanib üks Leedumaa reisigrupp sõita Pääskülast läbi Valga Koidulasse.

esmaspäev, 18. märts 2013

Elektriraudtee uudiskiri - Kevad 2013

2013. aasta sügisel lõpevad viimased suuremahulised raudtee renoveerimistööd
Eesti Raudtee sõnul lõpevad viimased suured raudtee renoveerimistööd 2013. aasta oktoobrikuuks. Saabuva aasta suurimad tööd Elektriraudtee areaalis on Keila-Pääsküla lõigu kontaktvõrgu renoveerimine, Keila-Laitse ja Valingu-Urda raudteede kapitaalremont ning Kitseküla, Urda ja Padula ooteplatvormide ümberehitamine. Täpsem info ehitustööde kulgemisest ning seosnevatest sõiduplaani muudatustest on avaldatud www.elektriraudtee.ee/muudatused leheküljel.

Presidendimatkal osales üle poole tuhande inimese
2. märtsil toimunud Presidendimatk 2013 üritusele sõitis kokku 460 inimest elektrirongiga. Lisaks oli osa matkalisi tulnud kohale auto või bussiga, seega üritusest osavõtnute arv ületas poolt tuhandet. Tehtud pilte võib leida www.presidendirada.ee leheküljel.

Elektrirongi kuupileteid saab osta ka Tallinna Ühiskaardile
Jaanuarikuu keskel tõi United Tickets Elektriraudtee perioodipiletid müügile ka Tallinna Ühiskaardil. Kui seni sai Elektriraudtee päeva- ja 30-päeva pileteid osta vaid ID-kaardile, siis edaspidi pakutakse neid tooteid ka Tallinna Ühiskaardile. 
Loe veel

Elektriraudtee avaldab edaspidi igakuiselt infot uute rongide katsetuste kulgemisest
Elektriraudtee avaldab edaspidi iga kuu alguses uus.Elektriraudtee.ee kodulehel ülevaate möödunud kuul toimunud katsetuste kohta.
Loe veel

Elektrirongidega tehti möödunud aastal 2,4 miljonit sõitu
Elektriraudtee AS rongidega tehti üle 2,36 miljoni reisi. Ettevõtte piletitulu seejuures oli 2,09 miljonit eurot.
Loe veel

Elektriraudtee uus juht on Andrus Ossip
Alates 14. jaanuarist on Elektriraudtee uus juhatus esimees Andrus Ossip.
Loe veel
 
Algasid uute reisirongide katsesõidud
8. jaanuaril kell 10:12 väljus esimene Elektriraudtee uus reisirong esmakordsele katsesõidule - sellega algasid kuni juunikuuni kestvad uute reisirongide katsesõidud.
Loe veel

Elektriraudtee müüb jätkuvalt oma vana rongiparki
Seoses Elektriraudtee uute elektri- ja diiselrongide ostuga kuulutas ettevõte oma kodulehel välja oma senise, vana rongipargi vagunite enampakkumise.
Loe veel

Esimese uue rongi liinile saabumiseni on jäänud 100 päeva
Esimesed uued rongid lubatakse Tehnilise Järelevalve Ameti poolt liinile hiljemalt 2013. aasta juulikuus. Rohkem infot uutest rongidest leiab aadressilt uus.Elektriraudtee.ee

Elektriraudtee Facebooki lehel on ligi 2000 liiget
Liitu sinagi aadressil facebook.com/Elektriraudtee

teisipäev, 15. jaanuar 2013

Multifunktsionaalne ala

Uute rongide liinile tulekul saab olulise tähenduse sõnaühend "multifunktsionaalne ala".

Antud nimetust kannab Tallinna poolt lugedes kolmas vagun. Ooteplatvormil seistes tunneb antud ala ära suurest kleebisest rongiustel ning kahest uste-avamisnupust.


Multifunktsionaalne ala on oluline, kuna ala sisaldavas vagunis on:
 • rattahoidjad ja kohad ratastooliga reisijatele ning lapsevankritele
 • WC
 • vaguni uksed avanevad ka lühikeste ooteplatvormide ääres (st. teiste vagunite uksi siis ei avata)
Multifunktsionaalse alaga vagun on ühtlasi ka ainus vagun, kuhu:
 • Saab siseneda ja seejärel kinnitada ratastooli
 • Saab siseneda ja seejärel parkida kindlalt lapsevankri
 • Tohib siseneda ja parkida jalgratast
 • Tohib siseneda puuris või suukorvistatud lemmikloomaga.
See tähendab, et teised vagunid ei ole nt. ratastoolis reisijale sobilikud või ei ole teistesse vagunitesse lemmikloomaga või jalgrattaga sisenemine lubatud.

neljapäev, 3. jaanuar 2013

Elektriraudtee uudiskiri - Talv 2012

2013. aasta sügisel lõpevad viimased suuremahulised raudtee renoveerimistööd
Eesti Raudtee sõnul lõpevad viimased suured raudtee renoveerimistööd 2013. aasta sügiseks. Saabuva aasta suurimad tööd Elektriraudtee areaalis on Keila-Pääsküla lõigu kontaktvõrgu renoveerimine, Keila-Laitse ja Valingu-Urda raudteede kapitaalremont ning Kitseküla, Urda ja Padula ooteplatvormide ümberehitamine. Täpsem info ehitustööde kulgemisest ning seosnevatest sõiduplaani muudatustest on avaldatud www.elektriraudtee.ee/muudatused leheküljel.

Esimesed uued reisirongid saabusid Elektriraudtee depoosse
Stadleri koostetehasest teele saadetud esimene elektrirong jõudis Elektriraudtee depoosse 17. novembri hilisõhtul, esimene diiselrong 10. detsembril. Kokku saabub Eestisse kuus koosseisu, mida Tehnilise Järelevalve Ameti korraldusel katsetatakse pool aastat. Liinile pääsevad rongid 2013. aasta juunikuu lõpus.
Loe veel

Nukuteater teeb koostööd Elektriraudteega
Nimelt pääseb NUKU uude mängukohta Viktoria keskusesse kõige paremini just rongiga (Ülemiste peatus), mistõttu saavad alates 1. oktoobrist kõik need sooduspiletiga reisijad, kel on ette näidata samal päeval kehtiv NUKU teatri etenduse pilet, rongipileti hinnast 50% soodustust.
Loe veel

Eesti Post andis välja uue rongi kujutisega postmargi
Eesti Post andis välja postmargi, millel on kujutatud Elektriraudtee uut rongi, taustaks Narva raudteesild.
Loe veel

Elektriraudtee müüb jätkuvalt oma vana rongiparki
Seoses Elektriraudtee uute elektri- ja diiselrongide ostuga kuulutas ettevõte oma kodulehel välja oma senise, vana rongipargi vagunite enampakkumise.
Loe veel

Esimese uue rongi liinile saabumiseni on jäänud 6 kuud
Esimesed uued rongid lubatakse Tehnilise Järelevalve Ameti poolt liinile hiljemalt 2013. aasta juunikuu lõpuks. Rohkem infot uutest rongidest leiab aadressilt uus.Elektriraudtee.ee

Ooteplatvormide ehitustööde info
Jooksvat informatsiooni Tallinn - Laagri lõigu ooteplatvormide ehitustööde ja sel ajal kehtivate ajutiste liikumisteede kohta leiate Tehnilise Järelevalve Ameti ohutusportaalist:
Loe veel

Elektriraudtee Facebooki lehel on ligi 1900 liiget
Liitu sinagi aadressil facebook.com/Elektriraudtee